Các món cơm

com-chao-nong-bo-sot-Teri-_69kCơm chảo nóng bò sốt Teri

com-chao-nong-ca-hoi-Teri_109kCơm chảo nóng cá hồi sốt Teri

com-chao-nong-ga-sot-Teri-_59kCom chảo nóng gà sốt Teri

com-chien-kim-chi-thit-bo-_99kCơm chiên kim chi thịt bò

Cơm chiên dương châu

Cơm chiên cá mặn

Com chiên hải sản

Cơm chiên Thập cẩm chay

Com chiên tỏi