Thực đơn

Nghêu hấp sả

Nghêu hấp thái

Sụn gà rang muối

Lưỡi vịt sapo